Coi ngày đá gà chuẩn xác nhất năm 2023 liệu anh em đã biết

Coi ngày đá gà là một việc làm quan trọng và cần thiết cho những người yêu thích trò chơi đá gà. Bằng cách này bạn có thể lựa chọn được thời điểm thuận lợi và phù hợp để cho gà ra trận, nâng cao cơ hội chiến thắng và mang lại may mắn cho mình. Trong bài viết này, Daga88 sẽ giới thiệu cho bạn cách coi ngày theo ba phương diện, là theo 12 con giáp, theo màu mạng ngũ hành và theo mùa.

Cách coi ngày đá gà theo 12 con giáp

Cách coi ngày đá gà theo 12 con giáp

 

Theo lịch âm dương, mỗi ngày trong năm được biểu diễn bởi một trong 12 con giáp, là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Mỗi con giáp sẽ có một mối quan hệ sinh khắc với các con giáp khác. Có những con giáp sinh cho nhau, có những con giáp khắc nhau. Do đó, khi coi ngày đá gà theo 12 con giáp, bạn cần xem xét quan hệ sinh khắc của con giáp của ngày đó với con giáp của gà mình muốn đem đi đá.

Một cách đơn giản để xem quan hệ sinh khắc của các con giáp là dựa vào bảng sau:

Con giáp Sinh cho Khắc bởi Khắc
Ngọ Dậu Mão
Sửu Mùi Hợi Thìn
Dần Thân Tuất Tỵ
Mão Dậu Ngọ
Thìn Hợi Sửu Mùi
Tỵ Tuất Dần Thân
Ngọ Mão Dậu
Mùi Sửu Thìn Hợi
Thân Dần Tỵ Tuất
Dậu Mão Ngọ
Tuất Tỵ Thân Dần
Hợi Thìn Mùi Sửu

Theo bảng này, bạn có thể biết được con giáp nào sẽ sinh cho hoặc khắc bởi con giáp nào. Ví dụ, nếu ngày đó là ngày Dần, thì bạn nên chọn gà thuộc con giáp Thân để đem đi đá, vì Thân sinh cho Dần. Bạn nên tránh chọn gà thuộc con giáp Tỵ hoặc Dần để đem đi đá, vì Tỵ khắc bởi Dần và Dần khắc bởi Dần.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng quan hệ sinh khắc của các con giáp không phải là tuyệt đối. Có những trường hợp xảy ra hiện tượng “khinh lờn” hoặc “tương vũ”, khi một con giáp quá vượng hoặc quá suy, làm mất cân bằng trong quan hệ sinh khắc. Khi đó, những con giáp ở trạng thái vượng, tướng có thể chuyển từ hung thành cát, và ngược lại, những con giáp ở trạng thái tù, tử có thể chuyển từ cát thành hung. Vì vậy, bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng và linh hoạt khi coi ngày đá gà theo 12 con giáp.

Cách coi ngày đá gà theo màu mạng ngũ hành

Cách coi ngày đá gà theo màu mạng ngũ hành

 

Theo thuyết ngũ hành, mọi vật trên đời đều thuộc về một trong năm hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi hành sẽ có một màu sắc tương ứng, là trắng cho Kim, xanh cho Mộc, đen cho Thủy, đỏ cho Hỏa và vàng cho Thổ. Mỗi hành cũng sẽ có một quan hệ sinh khắc với các hành khác. Có những hành sinh cho nhau, có những hành khắc nhau. Do đó, khi coi ngày đá gà theo màu mạng ngũ hành, bạn cần xem xét quan hệ sinh khắc của màu sắc của ngày đó với màu sắc của gà mình muốn đem đi đá.

Một cách đơn giản để xem quan hệ sinh khắc của các màu sắc là dựa vào bảng sau:

Màu sắc Sinh cho Khắc bởi Khắc
Trắng Xanh Đỏ Đen
Xanh Đen Trắng Vàng
Đen Đỏ Xanh Trắng
Đỏ Vàng Đen Xanh
Vàng Trắng Vàng Đỏ

Theo bảng này, bạn có thể biết được màu sắc nào sẽ sinh cho hoặc khắc bởi màu sắc nào. Ví dụ, nếu ngày đó là ngày có màu trắng, thì bạn nên chọn gà có màu xanh để đem đi đá, vì trắng sinh cho xanh. Bạn nên tránh chọn gà có màu đỏ hoặc đen để đem đi đá, vì đỏ khắc bởi trắng và trắng khắc bởi đen.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng quan hệ sinh khắc của các màu sắc không phải là tuyệt đối. Có những trường hợp xảy ra hiện tượng “khinh lờn” hoặc “tương vũ”, khi một màu sắc quá vượng hoặc quá suy, làm mất cân bằng trong quan hệ sinh khắc. 

Khi đó, những màu sắc ở trạng thái vượng, tướng có thể chuyển từ hung thành cát, và ngược lại, những màu sắc ở trạng thái tù, tử có thể chuyển từ cát thành hung. Vì vậy, bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng và linh hoạt khi coi ngày đá gà theo màu mạng ngũ hành.

Cách coi ngày đá gà theo mùa

Cách coi ngày đá gà theo mùa

Theo tứ thời sinh khắc, các mùa trong năm được biểu diễn bởi các hành là Mộc, Hỏa, Kim, Thủy và Thổ. Có những hành sinh cho nhau, có những hành khắc nhau. Do đó, khi coi ngày đá gà theo mùa, bạn cần xem xét quan hệ sinh khắc của mùa đó với hành của gà mình muốn đem đi đá.

Một cách đơn giản để xem quan hệ sinh khắc của các mùa là dựa vào bảng sau:

Mùa Hành Sinh cho Khắc bởi Khắc
Xuân Mộc Hỏa Kim Thổ
Hạ Hỏa Thổ Thủy Mộc
Thu Kim Thủy Mộc Hỏa
Đông Thủy Mộc Hỏa Kim
Cuối năm Thổ Kim Thủy Hỏa

Theo bảng này, bạn có thể biết được mùa nào sẽ sinh cho hoặc khắc bởi hành nào. Ví dụ, nếu ngày đó là ngày thuộc mùa xuân, thì bạn nên chọn gà thuộc hành hỏa để đem đi đá, vì mộc sinh cho hỏa. Bạn nên tránh chọn gà thuộc hành thổ hoặc kim để đem đi đá, vì thổ khắc bởi mộc và mộc khắc bởi kim.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng quan hệ sinh khắc của các mùa không phải là tuyệt đối. Có những trường hợp xảy ra hiện tượng “khinh lờn” hoặc “tương vũ”, khi một mùa quá vượng hoặc quá suy, làm mất cân bằng trong quan hệ sinh khắc. Khi đó, những mùa ở trạng thái vượng, tướng có thể chuyển từ hung thành cát, và ngược lại, những mùa ở trạng thái tù, tử có thể chuyển từ cát thành hung. Vì vậy, bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng và linh hoạt khi coi ngày đá gà theo mùa .

Kết luận

Coi ngày đá gà là một việc làm quan trọng và cần thiết cho những người yêu thích trò chơi đá gà. Bằng cách xem theo 12 con giáp, theo màu mạng ngũ hành và theo mùa, bạn có thể lựa chọn được thời điểm thuận lợi và phù hợp để cho gà ra trận, nâng cao cơ hội chiến thắng và mang lại may mắn cho mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *